Wk # 51 Armor of God                      U.S.A.          Israel         The Nations
​                                            AUDIO    Part 1         Part 1         Part 1
                                            AUDIO  
Part 2         Part 2        Part2

                                           AUDIO    Part 3         Part 3        Part 3

                                          AUDIO    Part 4         Part 4        Part 4
                                                           (Text)          (Text)        (Text)​​Wk #1   Light                            U.S.A.          Israel          The Nations
                                                   (Text)         (Text)          (Text)


​Wk #2   Peace                           U.S.A.          Israel          The Nations
                                                   (Text)         (Text)          (Text)


Wk #3   Prosperity                   U.S.A.          Israel          The Nations
                                                   (Text)         (Text)          (Text)


​Wk #4   Salvation                     U.S.A.          Israel          The Nations

                                                   (Text)         (Text)          (Text)


Wk #5   Deliverance                 U.S.A.          Israel          The Nations
                                                   (Text)         (Text)          (Text)


Wk #6   Temptation                  U.S.A.          Israel          The Nations
                                                   (Text)         (Text)          (Text)


Wk #7   Tribulations                 U.S.A.          Israel          The Nations
                                                    (Text)         (Text)          (Text)


​Wk #8  Fear of the Lord            U.S.A.          Israel          The Nations
                                                    (Text)         (Text)          (Text)


Wk #9 Holiness                         U.S.A.          Israel          The Nations
                                                    (Text)         (Text)          (Text)


Wk #10 Talk                               U.S.A.          Israel          The Nations
                                                    (Text)         (Text)          (Text)​Wk # 11  Psalms 91 Plus           U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)Wk # 12  Psalms 27 Plus           U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)Wk # 13 Self Image                    U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 14 Prayer of Jabez            U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)

​Wk # 15 Walk With the Lord     U.S.A.          Israel         The Nations
                                                     (Text)          (Text)         (Text)

​Wk # 16 LOVE                              U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 17  Parenting                   U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 18  Joy                               U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 19   Future & Hope           U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 20 Blessing                      U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 21 Integrity                      U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 22 Purpose                      U.S.A.          Israel         The Nations
                                                   (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 23 Fear                             U.S.A.          Israel         The Nations
                                                   (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 24 Judgment                     U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 25 Faith                            U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 26 Purity                         U.S.A.-1          Israel-1         The Nations-1

                                                   U.S.A.-2          Israel-2         The Nations-2
                                                    (Text)             (Text)             (Text)

Wk # 27 Marriage                      U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 28 Affection and              U.S.A.          Israel         The Nations
               Sexuality                      (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 29 Health                           U.S.A.          Israel         The Nations
                                                     (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 30 Wisdom                         U.S.A.          Israel         The Nations
                                                     (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 31  Impartation                  U.S.A.          Israel         The Nations
                                                      (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 32   Forgiveness                U.S.A.          Israel         The Nations

                                                      (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 33  Binding                        U.S.A.          Israel         The Nations
                & Loosing                     (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 34 Protection                    U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 35  Attitude &                    U.S.A.          Israel         The Nations
               Emotions                       (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 36  Work                             U.S.A.          Israel         The Nations
                                                      (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 37  Priorities                      U.S.A.          Israel         The Nations
                and Order                     (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 38  Increase                       U.S.A.          Israel         The Nations
                                                      (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 39  Favor                            U.S.A.          Israel         The Nations
                                                     (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 40 Grace                           U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 41 Thanksgiving               U.S.A.          Israel         The Nations
                                                    (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 42   Obedience                   U.S.A.          Israel         The Nations
                                                     (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 43 Word                              U.S.A.          Israel         The Nations
                                                      (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 44 Truth                             U.S.A.          Israel         The Nations
                                                     (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 45  Repentance                 U.S.A.          Israel         The Nations
                                                     (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 46 New Creation               U.S.A.          Israel         The Nations
                                                     (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 47 Restore, Revive           U.S.A.          Israel         The Nations
                                                     (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 48 Righteousness             U.S.A.          Israel         The Nations
                                                       (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 49 In Him                           U.S.A.          Israel         The Nations
                                                     (Text)          (Text)         (Text)


Wk # 50 Healing                          U.S.A.          Israel         The Nations
                                                        (Text)          (Text)         (Text)

Wk # 51 Armor of God               
U.S.A.          Israel         The Nations
                                                Part 1          Part 1          Part 1
                                                Part 2          Part 2          Part 2                                                                                                         Part 3          Part 3          Part 3
                                                Part 4          Part 4          Part 4
                                                (Text)          (Text)          (Text)   
                                          

Wk # 52 The Name                       U.S.A.          Israel         The Nations

​                                                        Part 2         Part 2        Part2

                                                 (Text)        (Text)        (Text)


52 Weeks of Prayer for Our ChildrenSing to the Lord, all the earth; proclaim the good news of His salvation from day to day.  Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples.  For the Lord is great and greatly to be praised (1 Chr. 16:23-25)! 

5778 - Children of Israel                 AUDIO #1     AUDIO #2

52 Weeks of Prayer for Our Children

A Year Of Prayer - Our Children